Street canal แก้น้ำท่วม

Street canal แก้น้ำท่วม

คลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ หรือ Street canal จ.นครปฐม หนึ่งในโครงการที่แก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งในแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเล ร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา

เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบายถึงรายละเอียดโครงการ 1.งานขุดลอกคลองระบายน้ำ 10.617 กม.และงานอาคารประกอบคลองระบายน้ำ รวมทั้งสิ้น 97 อาคาร มูลค่าก่อสร้าง 3,968.33 ล้านบาท 2.งานอุโมงค์ระบายน้ำ 6.998 กม.และอาคารประกอบในแนวอุโมงค์ระบายน้ำรวม 4 อาคาร ราคา 3,500.44
ล้านบาท รวมสององค์ประกอบโครงการกว่า 7,468.77 ล้านบาท

งานขุดลอกคลองระบายน้ำ และอาคารบังคับน้ำตามแนวคลองจะมี 4 แบบ ส่วนงานอุโมงค์และสถานีสูบน้ำ อุโมงค์จะระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต จะวางตัวใต้แนวคลองอ้อมน้อย และคลองแนวลิขิต 1 รับน้ำจากอาคารรับน้ำคลองฉาง อาคารรับน้ำคลองอ้อมน้อย อาคารรับน้ำคลองแนวลิขิต 1 และสูบน้ำจากสถานีปลายอุโมงค์ลงสู่คลองภาษีเจริญStreet canal แก้น้ำท่วม

ส่วนนี้จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 8.141 ไร่ ซึ่งมีมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางการชดเชยที่ดินทรัพย์สิน ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างตลอดจนช่วงดำเนินการ

โดยมีขอบเขตการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานอำเภอ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาโครงการ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ แล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง-ตอนบน ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ถึงคลองภาษีเจริญ

พร้อมกันนี้ยังช่วยพร่องน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำหลากตอนบนด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และช่วยในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและการกักเก็บน้ำด้วย.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด นายฉันท […]

Read More
เกษตร

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์&# […]

Read More
เกษตร

น้ำท่วมนาข้าวโคราชเป็นทุ่งผักบุ้ง ชาวนาน้ำตาร่วง

น้ำท่วมนาข้าวโคราชเป็นทุ่งผักบุ้ง ชาวนาน้ำตาร่วงวอนรัฐช […]

Read More