เกษตร

Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีน (Covid – 19) จังหวัดอุทัยธานี

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานพิธีเปิด Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
จังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เกษตร

โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอุทัยธานี และประชาชน
เข้าร่วม โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ และจิตอาสาในหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เกษตร