1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ภาคเกษตร

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ภาคเกษตร 1,483 ล้าน

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ที่มีเป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 16,000 ราย ในพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัดทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ก.ค.2563 ถึง 31 ธ.ค.2564

ศูนย์ประเมินผล สศก.พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 27,117 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย เกิดการจ้างแรงงาน 15,102 ราย หรือร้อยละ 94 ของเป้าหมาย ในพื้นที่ 4,009 ตำบล ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 96,218.50 ไร่ ร้อยละ 77 ของเป้าหมาย และมีพื้นที่กักเก็บน้ำ 67.5520 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 77 ของเป้าหมาย

“สำหรับผลการสำรวจตัวอย่างเกษตรกร 1,319 ราย ครอบคลุม 4 ภาค รวม 26 จังหวัด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54 มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผลผลิตประเภทพืชผัก เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ภาคเกษตร 1,483 ล้าน

โดยมีผลตอบแทนสุทธิหรือกำไรครัวเรือนละ 8,161 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,798 บาท การดำเนินโครงการทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,098 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรรวมกว่า 1,483 ล้านบาท เช่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ปีก การประมงน้ำจืด การปลูกพืชผัก การทำสวนไม้ผล เป็นต้น

นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับการพัฒนาอาชีพและการตลาด เกิดการรวมกลุ่มใหม่ๆถึง 106 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มด้านพืช รองลงมาคือประมง และปศุสัตว์ซึ่งหากคิดเป็นรายได้ในรอบ 6 เดือน กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยกลุ่มละ 23,875 บาท”

ในส่วนของผู้รับจ้างงาน รองเลขาธิการ สศก. เผยถึงผลการสำรวจตัวอย่างผู้รับจ้างงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 676 ราย ครอบคลุม 4 ภาค รวม 26 จังหวัด พบว่า มีแรงงานคืนถิ่นร้อยละ 6 กลับมาทำงานในพื้นที่ โดยเป็นการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงาน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกร สำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตามสถานการณ์การเกษตรรายแปลง หลังสิ้นสุดการจ้างงาน แรงงานจ้างในโครงการร้อยละ 54 ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง
เกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง ฟื้นฟู […]

Read More
สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง
เกษตร

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป […]

Read More
กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับนอนกอดถุงโหระพา
เกษตร

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับน […]

Read More