ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกโฉลก

agricultural

ไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกโฉลก

ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกโฉลกสำหรับชาวสวนยาง เมื่อราคายางกระโดดพุ่งสูงขึ้น ล่าสุดยังมีอีกหนึ่งข่าวดี เมื่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นชอบให้ดำเนิน “โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อยางมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครป ยางคอมปาวด์ ยางผสม ยางสกิม ไม่ใช่เป็นการดำเนินการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตค้ายาง ใบอนุญาตตั้งโรงทํายางตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 และมีการรายงานข้อมูลบัญชียางให้กับกรมวิชาการเกษตรไฟเขียวช่วยชาวสวนยาง ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีถูกโฉลก

นอกจากนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการยางที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

โดย กยท.จะสนับสนุนชดเชยดอก เบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 3%

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ไม่เกินธันวาคม 2565) วงเงินกู้รวมทั้งโครง การไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่สำคัญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อยางในราคาเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าราคาประกาศเฉลี่ยของ กยท.

นอกจากนี้ กยท.ยังให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราเกษตรกรฯ และจัดหาปัจจัยการผลิต โดยสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการ สามารถส่งคําขอพร้อมเอกสารมาที่ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: raot202@gmail.com ได้ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2579-1576 ต่อ 303, 313.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More