แม่โจ้เตรียมที่ 600 ไร่วิจัยต่อยอดกัญชา

marijuana

แม่โจ้เตรียมที่ 600 ไร่วิจัยต่อยอดกัญชา

แม่โจ้เตรียมพื้นที่ 600 ไร่วิจัยกัญชา 600 ไร่ เผย กลุ่มทุนส่วนกลาง-ท้องถิ่น แห่ศึกษาต่อยอดธุรกิจยา-เครื่องดื่ม-เครื่องสำอาง-อาหาร

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กระแสเรื่องกัญชายังแรงไม่ตก และยังได้รับความสนใจจากกลุ่มทุน ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่นเป็นจำนวนมากในการศึกษาวิจัยพืชกัญชา และกัญชงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทั้งทางการแพทย์ ธุรกิจยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและอาหาร

สำหรับโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกับกลุ่มทุนภาคเอกชน คือ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น บนเนื้อที่ราว 6 ไร่ เพื่อนำผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพไปสกัดทำยารักษาโรค

ทั้งนี้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกอัจฉริยะ (smart farming) กว่า 70 ล้านบาท ซึ่งจะทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนจำนวนทั้งสิ้น 24,000 ต้น ส่งมอบให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปสกัดทำยารักษาโรคต่อไป โดยใช้เทคนิคการปลูกระยะชิด ภายใต้การดูแลทั้งการเจริญเติบโตของพืช การให้อาหาร การป้องกันศัตรูพืช เป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมด รวมทั้งการควบคุมการให้น้ำ ความชื้น อุณหภูมิ และแสงแบบ smart farming

แม่โจ้เตรียมที่ 600 ไร่วิจัยต่อยอดกัญชา

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้ปลูกกัญชาจำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น รวมทั้งจะร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและพืชสมุนไพร ร่วมกันผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยกรมจะรับมอบผลผลิตกัญชาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ขณะเดียวกัน จะเน้นการพัฒนาทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมเปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เฉพาะทาง สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี (2565-2570)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในด้านการวิจัยและพัฒนาในการทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชมูลค่าสูง คือ กัญชง โดยบริษัท ซันสวีท จะดำเนินการปลูกกัญชงในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเอง ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการในสังกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงทั้งระบบ เบื้องต้นทางบริษัทจะนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกัญชง

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพื้นที่สำหรับรองรับการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาราว 500-600 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ไปราว 20 ไร่เท่านั้น เรามีพื้นที่มากเพียงพอที่จะรองรับการปลูก และจะเร่งเดินหน้าการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชกัญชาอย่างต่อเนื่อง”

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายกลุ่มทุนที่สนใจร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชากับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เจเล่ ที่สนใจนำกัญชามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กึ่งเครื่องดื่ม-ของขบเคี้ยว รวมถึงกลุ่มทิปโก้ ก็ให้ความสนใจทำเครื่องดื่มที่นำกัญชามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแบรนด์ดัง และกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : prachachat.net


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More