แปลงใหญ่ทุเรียนปีละ 223 ล้าน จังหวัดชัยภูมิ

agricultural

แปลงใหญ่ทุเรียนปีละ 223 ล้าน

จังหวัดชัยภูมิมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและคุ้มค่า สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และให้เกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการ แบบครบวงจรทั้งด้านการผลิต แปรรูปและการตลาด

ปี 2562 จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต

ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนโอโซน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน GAP แล้ว ซึ่งในปี 2565 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ในนามเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) ลงพื้นที่ติดตามการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนโอโซน พบว่า มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 1,063 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 655 ไร่ มีสมาชิก 51 ราย พื้นที่มีความเหมาะสม เนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 800 กว่าเมตร ดินปลูกเป็นดินภูเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีรสชาติเฉพาะตัว หวานละมุน กรอบอร่อย กลิ่นเบากว่าทุเรียนพันธุ์อื่น เนื้อละเอียดไม่มีเส้นใยแปลงใหญ่ทุเรียนปีละ 223 ล้าน จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง

เนื่องจากเป็นพันธุ์ยอดนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 27,196 บาทต่อปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 6) เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วง มิ.ย.-ก.ค. ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 2,460 กก.ต่อปี ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 150 บาท ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 369,042 บาทต่อปี ได้กำไรเฉลี่ยไร่ละ 341,846 บาท

หากคิดเป็นผลตอบแทนทั้งหมดของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนโอโซนจะได้กำไรปีละ 223 ล้านบาท

การจำหน่ายผลผลิตจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 70 ขายที่หน้าสวนโดยตรง และร้อยละ 30 จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line ของเกษตรกร

สำหรับปีนี้ ลูกค้าสามารถสั่งจองผลผลิตได้ตั้งแต่ พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มติดผล หากต้องการมาเลือกซื้อผลผลิตหน้าสวนด้วยตนเอง มาได้ในช่วง มิ.ย.-ส.ค. สอบถามข้อมูลได้ที่นายสมพงษ์ ดีเดิม ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนโอโซน โทร.08-1723-3075.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More