“เฉลิมชัย” โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส

“เฉลิมชัย” โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส พร้อมปรับรหัสรับรอง GAP รูปแบบใหม่

“เฉลิมชัย” ชี้แจงการโยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ เผยกรมวิชาการเกษตรและ มกอช.ร่วมกันปรับปรุง GAP สินค้าทุเรียนเป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ มั่นใจแล้วเสร็จภายในปีนี้

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 26 พ.ย.65 ผ่านทางช่องยูทูบ Sonchitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) ในประเด็น “แฉทุนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทย” นั้น

ตนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนและเกษตรกรเป็นวงกว้าง จึงขอชี้แจงในกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วรรคมาตรา 57 (5) โดยในกรณีของ นายชลธี นุ่มหนู นั้น เป็นข้าราชการในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร

ดังนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ และเล็งเห็นว่า ผอ.ชลธี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.จันทบุรี มากกว่า 32 ปี จึงเหมาะสมที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวไปขยายผลระดับประเทศ ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย

"เฉลิมชัย" โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส
สำหรับกรณีใบรับรอง GAP จำนวน 8 หมื่นฉบับเกี่ยวกับทุเรียน ที่ต้องปรับรหัสรับรองรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปจีนและประเทศอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการ โดย มกอช. ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (รหัสเครื่องหมาย Q) เมื่อ 18 มิ.ย.63 เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเลขรหัสเครื่องหมาย Q มีระยะเวลาดำเนินการปรับเปลี่ยนรหัสเครื่องหมาย ระหว่าง พ.ย.63 – พ.ย.65 และจะปรับเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดภายใน ธ.ค.65 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ โดยขณะนี้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รหัสเครื่องหมาย Q ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์กว่า 2 แสนราย

“เฉลิมชัย” โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส พร้อมปรับรหัสรับรอง GAP รูปแบบใหม่
ปัจจุบันมีเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าที่เข้มงวดทั้งในแง่คุณภาพสินค้าและสุขอนามัยพืช เช่น สินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ได้แก่ GAP และ GMP รวมถึงต้องมีการส่งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q เพื่อเป็นการยืนยันสินค้าเกษตรของไทยด้วย โดยเฉพาะผลไม้ส่งออก เช่น ทุเรียน มังคุด และลำไย มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ คือ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. ได้ร่วมกันปรับปรุงรหัสฯ สำหรับผลไม้ที่ส่งออกจีนให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว และจะแจ้งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตรที่ปรับปรุงทั้งหมดให้หน่วยงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ/เกษตรกรไทย.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More