“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.อุบลฯ

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรมว.เกษตรฯ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรมว.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงฯ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.อุบลราชธานี ร่วมด้วย ณ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จัดโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน ให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลิตข้าวคุณภาพของประเทศ

"เฉลิมชัย" เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.อุบลฯ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน การนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการค้าจากการผลิตข้าวคุณภาพดี

“กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและมาให้กำลังใจหลังจากที่ร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งวันนี้ควรเป็นวันที่เกษตรกรควรได้รับกำลังใจและมีกำลังที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ สำหรับในส่วนของการประกันรายได้ยังคงเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าจะทำให้ดีขึ้น และให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง” นายเฉลิมชัย กล่าว

กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นิทรรศการทางการเกษตรอื่นๆ การมอบรางวัลแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นระดับประเทศ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่น จ.อุบลราชธานี มอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และมอบรางวัลคนดีศรีม่วง นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนเกษตรต่างๆ ในพื้นที่

นอกจากนี้ พี่น้องชาวอำเภอม่วงสามสิบได้ร่วมกันจัด “งานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อำเภอม่วงสามสิบ” ขึ้นมาพร้อมกันด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่ อ.ม่วงสามสิบ ก่อตั้งมาครบ 139 ปี และเพื่อสมโภชน์ “พระบรมพุทธโธ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองม่วงสามสิบ ที่ งานฉลองฯ นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ย. 65 ภายในงานเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ได้นำผลผลิตมาแสดงและจำหน่าย ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปประกอบอาชีพ มีประกวดแข่งขันเต้นบาสโลบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม) สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 24 แห่งใน อ.ม่วงสามสิบ และการแข่งขันตำส้มตำ ทั้งนี้ อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในประเทศไทย คือ 4.1 ล้านไร่ โดยปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลักถึง 3.7 ล้านไร่.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มุ่งย […]

Read More
เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี
เกษตร

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก […]

Read More
เกษตร

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเร […]

Read More