“เฉลิมชัย” หนุนลดต้นทุนผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าว”

“เฉลิมชัย” หนุนลดต้นทุนผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าว”

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อม ร่วมงานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หวังให้เกิดการรับรู้และเข้าใจความสำคัญของศูนย์ข้าวชุมชน ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลิตข้าวคุณภาพของประเทศ ประกาศเดินหน้าโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรต่อเนื่อง

ที่โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายสมเกียรติ กอไพศาล

ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงานที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และผู้เข้าร่วมงาน

ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ เพื่อลดต้น ทุนการผลิตอย่างเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว จะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตข้าวคุณภาพดีต่อไป โดยจังหวัดอุบล ราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในประเทศ คือ 4.1 ล้านไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ถึง 3.7 ล้านไร่ ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ มุ่งมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอันดับแรก“เฉลิมชัย” หนุนลดต้นทุนผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าว”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร สมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นิทรรศการทางการเกษตรอื่นๆ

การมอบรางวัลแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นระดับประเทศ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่น จ.อุบลราชธานี มอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรฯ และมอบรางวัลคนดีศรีม่วง

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนเกษตรต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กันนี้ ชาวอำเภอม่วงสามสิบยังได้ร่วมกันจัด “งานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อำเภอม่วงสามสิบ” เฉลิมฉลองในวาระที่อำเภอม่วงสามสิบก่อตั้งมาครบ 139 ปี และสมโภชน์ “พระบรมพุทธโธ” พระพุทธรูปประจำ เมืองม่วงสามสิบ โดยงานเริ่มตั้งแต่วันนี้-24 ก.ย.2565

“การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน รับรู้และเข้าใจความสำคัญของศูนย์ข้าวชุมชน ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลิตข้าวคุณภาพของประเทศ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน การนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการค้าจากการผลิตข้าวคุณภาพดี อย่างไร ก็ตาม การจัดงานในวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและมาให้กำลังใจหลังจากที่ร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งวันนี้ควรเป็นวันที่เกษตรกรควรได้รับกำลังใจและมีกำลังที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ สำหรับในส่วนของการประกันรายได้ ยังคงเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าจะทำให้ดีขึ้น และให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง” นายเฉลิมชัยกล่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มุ่งย […]

Read More
เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี
เกษตร

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก […]

Read More
เกษตร

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเร […]

Read More