เกษตร

เข้าร่วมการประชุม Pre-Summit การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก

ไทยเข้าร่วมการประชุม Pre-Summit การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (The 2021 Food Systems Summit)
ระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ค. 64

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม Pre-Summit การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก
(The 2021 Food Systems Summit) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2564
โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายอันโตรนิโอ กรูเตอเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ พระสันตะปาปาฟรานซิส
นายกรัฐมนตรีอิตาลี และผู้นำประเทศ และรัฐมนตรีเกษตรจากทั่วโลก ได้ร่วมกันเปิดการประชุมสุดยอดระบบอาหารโลก
ณ สำนักงานใหญ่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม

เกษตร

สำหรับในส่วนของประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานวิดิทัศน์เปิดการประชุม ในหัวข้อ “Unleashing the Power of the Plate – for the Healthy of People and Planet”
และทรงกล่าวถึงประสบการณ์การทรงงาน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวเปิดประชุมหัวข้อบทบาทของธนาคารและสถาบันการเงินในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอาหาร
“Mobilizing Trillions for Food Systems Transformation” โดย กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(IFAD)
และในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมระดับรัฐมนตรี Ministerial Roundtable
หัวข้อ “Transforming Food Systems for Achieving the Sustainable Development Goals: Rising to the Challenge”
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมระดับรัฐมนตรี Ministerial Roundtable ในหัวข้อ
UN Food Systems Summit and Rio Conventions (UNFCCC CBD และ UNCCD) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ร่วมกับเนเธอร์แลนด์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมย่อย (Affiliated Session)
ในหัวข้อ แหล่งอาหารโปรตีนที่ยั่งยืน “Sustainable Protein for All” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ด้วย