เกษตรฯ จับมือ พณ. ขับเคลื่อน “เกษตรคอมเมิร์ซ”

เกษตรฯ จับมือ พณ. ขับเคลื่อน “เกษตรคอมเมิร์ซ” หวังสร้างรายได้เกษตรกร

เกษตรฯ ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ดันสหกรณ์เปิดตลาดกระจายสินค้า ขับเคลื่อน “เกษตรคอมเมิร์ซ บนโลกออนไลน์” มั่นใจทำเงินกว่า 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนและนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน “เกษตรคอมเมิร์ซ บนโลกออนไลน์” ธีม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน สร้างโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรในระยะยาว บนแพลตฟอร์มกลาง Thaitrade.com และ Phenixbox.com และอีก 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Freshket.com และแอปพลิเคชัน Maknet

การเปิดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2564) มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 28 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 90 รายการ มูลค่าการซื้อขายกว่า 82 ล้านบาท และผลการดำเนินงานในระยะ ที่ 2 (ปี พ.ศ.2565) มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 60 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 140 รายการเกษตรฯ จับมือ พณ. ขับเคลื่อน "เกษตรคอมเมิร์ซ"

“การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมจำนวน 19 สหกรณ์ จากกลุ่มสินค้าข้าว โคเนื้อ โคนม ผัก ผลไม้ กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ จะได้พบปะกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีอำนาจซื้อในปริมาณมากขึ้น เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้หลากหลายขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดต่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามไปด้วย” นายวิศิษฐ์ กล่าวและว่า ทั้งการร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบน 4 แพลตฟอร์มใหญ่ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการตลาดได้มากกว่า 10 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการเจรจาการค้าได้แก่ ข้าว นม และเนื้อ จากนั้นช่วงเดือนตุลาคม 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าเพิ่มเติม โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศมากขึ้น

 

นางสาวลักษณาวรรณ มโนชุมพู ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง กล่าวว่า วันนี้ได้นำข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและหาช่องทางการตลาดเพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์สายน้ำแร่ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิดำหนองคายพันธุ์พระราชทานโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ โดยสหกรณ์ฯ จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยปีละ 30-40 ตัน สนนราคาตันละ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ105 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและเจรจาหาคู่ค้าทางธุรกิจในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า งานเกษตรกรคอมเมิร์ซครั้งนี้มี 2 สหกรณ์ในความรับผิดชอบเข้าร่วมคือสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด โดยได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์มาจำหน่ายและร่วมเจรจาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งปกติข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์นั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้ว เพราะมีวางจำหน่ายทั่วไปทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ และห้างโมเดิร์นเทรด แต่การจำหน่ายทางออนไลน์โดยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ผ่านมายังมียอดจำหน่ายน้อย ดังนั้นงานนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภคทั่วโลก.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More