เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในงาน Field Day 66

เกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ร่วมงาน Field Day 2566 เรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

เมื่อ 25 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 100 คน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 โดยมี นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอลาดหลุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 และ นางสาวทิชากร บุเกตุ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

บรรยากาศภายในงานมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลักจำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร มี 2 บริษัท กับ 2 หน่วยงาน บริษัท คูโบต้าปทุมธานี จำกัด บริษัท VIP Organic Farm โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในงาน Field Day 66
สถานีที่ 2 ปลูกอย่างไรให้ปลอดภัย มี 4 หน่วย

งานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินปทุมธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
สถานีที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ปทุมธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
สถานีที่ 4 ตลาดนำการผลิต มี 1 หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
สถานีที่ 5 เสริมรายได้ในนาข้าว มี 2 หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม และบริการทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตของตนเอง

 

นางสาวทิชากร บุเกตุ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และการตลาด

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เชื่อมโยงตลาดตามเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ ศพก. และเครือข่าย

นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงของการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ การตลาด พร้อมทั้งทำให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดปทุมธานี จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และทันสมัย สู่อาชีพการทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ “ฟีลด์เดย์” (Field Day) ในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง
เกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง ฟื้นฟู […]

Read More
สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง
เกษตร

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป […]

Read More
กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับนอนกอดถุงโหระพา
เกษตร

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับน […]

Read More