สุขภาพ

อาการปวดศีรษะในผู้ป่วย COVID-19

อาการปวดศีรษะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงของอาการตั้งแต่
ปวดปานกลางถึงปวดมาก และมักจะไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด หรือมีอาการปวดศีรษะซํ้าหลังจากยาแก้ปวดหมดฤทธิ์

ลักษณะการปวดเป็นแบบบีบรัดที่บริเวณขมับ หน้าผาก หรือรอบกระบอกตาทั้ง 2 ข้าง หรือปวดทั้งศีรษะ
ซึ่งอาจจะพบลักษณะการปวดแบบปวดตุ๊บ ๆ คล้ายกับเส้นเลือดเต้นได้ ซึ่งการโน้มศีรษะไปด้านหน้า การไอ
การจาม และการออกแรงจะทำให้อาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้น ที่สำคัญอาการปวดศีรษะสามารถเกิดขึ้นได้
นานถึง 2 สัปดาห์

สุขภาพ
ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/photos/man-headache-face-mask-model-5590532/

เราสามารถแยกอาการปวดศีรษะที่เกิดจากการได้รับเชื้อ COVID-19 กับการปวดศีรษะด้วยสาเหตุอื่น
ได้ด้วยการสังเกตอาการที่เกิดร่วมด้วย เช่น ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 นอกจากจะมีอาการปวดศีรษะแล้ว
– มีอาการเวียนศีรษะ
– มีไข้
– จมูกไม่ได้กลิ่น
– ลิ้นไม่รับรส
– ไอ
– หอบเหนื่อย
– ปวดเมื่อย
– ถ่ายเหลว
– เจ็บขณะกลืน

ทั้งนี้อาจจะเกิดอาการแพ้แสง แพ้เสียงดัง คล้ายในผู้ที่ปวดศีรษะไมเกรน และในผู้ที่เป็นโรคปวดศีรษะอยู่แล้ว
จะมีลักษณะของอาการปวดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม