อะโวคาโด…สวนเทพนา

อะโวคาโด…สวนเทพนา

อะโวคาโดได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค ส่งผลให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ…สวนเทพนา บ.เทพพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น 1 ใน 7 ของผู้ปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮสส์ (Hass) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก ทั้งคุณภาพ ราคา และต้านทานการเจาะทำลายของแมลงได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น

อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันอะโวคาโด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตอะโวคาโดของสวนเทพนาเริ่มดำเนินการในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 30 ไร่ 1,500 ต้น ปลูกอะโวคาโดด้วยระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร อาทิ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา การทำน้ำหมักชีวภาพ ระบบน้ำหยด

สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ปลอดสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ในปี 2563 มี นายวิเชียร พรมทุ่งค้อ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าของสวน

ปัจจุบันสวนเทพนาได้ขยายเครือข่ายผู้ปลูกอะโวคาโด 600 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูก 1,200 ไร่ และอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมอีก 500 ไร่ รวมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นจดทะเบียนในรูปของแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2566

อะโวคาโด...สวนเทพนา

การดำเนินงานของสวนเทพนา ในรอบการผลิตที่ผ่านมา (พ.ย.64-ก.พ.65) ให้ผลผลิตรวม 25 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 830 กก. ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 250,000 บาท

ด้านการตลาด ผลผลิตเกรดคุณภาพ ร้อยละ 80 จำหน่ายที่หน้าฟาร์มในราคาลูกละ 80 บาท (น้ำหนักเฉลี่ยลูกละ 0.22 กก.) อีกร้อยละ 5 ส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สําหรับผลผลิตตกเกรด ร้อยละ 15 ส่งจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในราคาเฉลี่ย กก.ละ 160 บาท

สำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าเกษตรของสวนเทพนา สามารถเข้าเยี่ยมชมสวนในช่วงพฤศจิกายน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1989-2584.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More