สินค้าเกษตรไทยสดใส ส่งออก 5 เดือนแรกกว่า 4 แสนลบ. รับอุปสงค์โลกโตต่อเนื่อง

สินค้าเกษตรไทยสดใส ส่งออก 5 เดือนแรกกว่า 4 แสนลบ. รับอุปสงค์โลกโตต่อเนื่อง

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชของไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟิ้นตัว และรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าพืชไปต่างประเทศของไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก

โดยกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ช่วง 5 เดือนแรกของปี 65 (ม.ค.-พ.ค.) มียอดการส่งออกแล้วกว่า 15.27 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 469,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 28.57% (เทียบกับ 5 เดือนแรกของปี 64) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้าพืชของประเทศไทย

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ยังมีผลมาจากการที่กรมวิชาการเกษตร จับมือกับกลุ่มพันธมิตรทั่วโลก เปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ “e Phyto” โดยหลังนำร่องเปิดใช้งานส่งออกพืช 22 ชนิดไปจีน พบว่ากระแสดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกร เป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าประเทศกว่า 4.69 แสนล้านบาท โดยวันนี้จะให้บริการครอบคลุมทุกสินค้าทุกประเทศทั่วโลก

สำหรับสินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรก ที่สร้างมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทย ได้แก่

สินค้าเกษตรไทยสดใส ส่งออก 5 เดือนแรกกว่า 4 แสนลบ. รับอุปสงค์โลกโตต่อเนื่อง

อันดับ 1 ผลไม้สด มียอดการส่งออกกว่า 1.02 ล้านต้น สร้างมูลค่าในการส่งออกถึง 1.54 แสนล้านบาท โดยผลไม้สดที่สร้างมูลค่าในการส่งออก 5 อันดับแรก คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวอ่อน และมะม่วง
อันดับ 2 ไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม้ มียอดในการส่งออกกว่า 2.97 ล้านตัน สร้างมูลค่าในการส่งออกถึง 8.2 หมื่นล้านบาท โดยไม้และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นไม้ 5 อันดับแรกคือ ไม้ยางพารา ไม้อัด (board) ไม้ยูคาลิปตัส (สับ) ไม้อัด (veneer) ไม้สับ และไม้ชิ้น
อันดับ 3 มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ มียอดในการส่งออกกว่า 5.96 ล้านตัน สร้างมูลค่าในการส่งออกถึง 6.5 หมื่นล้านบาท โดยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรกคือ มันสำปะหลัง (มันเส้น) แป้งมันสำปะหลัง (Starch) มันสำปะหลัง (กากอัดเม็ด) แป้งมันสำปะหลัง (flour) และเม็ดสาคู (จากมันสำปะหลัง)
อันดับ 4 ข้าว มียอดในการส่งออกกว่า 3.28 ล้านตัน สร้างมูลค่าในการส่งออกถึง 6.4 หมื่นล้านบาท โดยข้าวที่สร้างมูลค่าในการส่งออก 5 อันดับแรก คือ ข้าวหอม ข้าวขาว ข้าวนึ่ง ปลายข้าว และข้าวเหนียว
อันดับ 5 ยางพาราและผลิตภัณฑ์ มียอดในการส่งออกกว่า 1.15 ล้านตัน สร้างมูลค่าในการส่งออกถึง 5.5 หมื่นล้านบาท โดยยางพาราและผลิตภัณฑ์ในการส่งออก 5 อันดับแรก คือ ยางธรรมชาติผสมยางสงเคราะห์ ยางแท่ง ยาพารา (น้ำ) ยางแผ่นรมควัน และยางพารา (ยางอื่น)
นายระพีภัทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกพืชในช่วง 5 เดือนแรกของปี 65 ขยายตัว 28.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 มาจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีมากขึ้นเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกมากขึ้น

ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการสินค้าพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต และมีการปรับปรุงดูแลผลผลิต เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตรวจรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานตรงกับความต้องการของต่างประเทศ

นอกจากนี้ การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมอาชีพเกษตร การฟื้นฟูของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั้งในแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง ส่งผลให้มีกำลังซื้อมากขึ้นตามความต้องการบริโภคสินค้าพืชในแต่ละประเทศ รวมถึงราคาส่งออกสินค้าพืช และกำลังผลิตของเกษตรกรในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้นดังกล่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา : ryt9.com


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More