สวทช.เปิดแล็บวิเคราะห์ใบกระท่อม หนุนปลูกได้มาตรฐาน

kratom leaves

สวทช.เปิดแล็บวิเคราะห์ใบกระท่อม หนุนปลูกได้มาตรฐานก่อนการแปรรูป

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยว่า ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

สวทช.เปิดแล็บวิเคราะห์ใบกระท่อม หนุนปลูกได้มาตรฐานก่อนการแปรรูป

ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร ภายหลัง ที่พืชกัญชาและกัญชงได้รับการยอมรับอย่างกว้าง ขวางว่าสารสำคัญในพืช คือ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocanna binol (THC) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้

ล่าสุด NCTC ได้ขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบพืช “กระท่อม”

เนื่องจากเป็นพืชที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรกำลังนิยมปลูกต่อจาก “กัญชา-กัญชง” โดยปัจจุบัน NCTC เปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งใบกระท่อมสดและใบกระท่อมแห้ง รวมถึงสารสกัดกระท่อม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ปริมาณความชื้น สารเทอร์ปีนเชิงคุณภาพ รวมถึงการหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine ในพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอีกด้วย


“ตั้งแต่ปี 2564 หรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา NCTC ได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเริ่มหันมาให้ความสนใจในการเพาะปลูกพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์, วิสาหกิจชุมชนบ้านเบิร์ดเบิร์ดตามรอยเท้าพ่อ จ.ปทุมธานี เป็นต้น โดย NCTC ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อมให้ได้คุณภาพ ไปจนถึงการบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลผลิตพืช ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเหล่านี้ถือเป็นต้นน้ำที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในขณะที่ NCTC ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลผลิตเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัย ก่อนที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป”

 

ดร.ณฏฐพล กล่าวอีกว่า การวิเคราะห์ ทดสอบสารสำคัญในพืชทั้งกัญชา กัญชง และกระท่อม

ถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกำหนดราคาสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดได้ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งเสริมและช่วยสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐ นอกจากนี้ยังทำให้วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

สามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดข้อจำกัดจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมถึงการส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณสารสำคัญในต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เทียบเท่าหรือในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์สากล สามารถกำหนดราคาสินค้าในตลาดได้ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2117-6850, 0-2117-6864, 06-5531-4514, 06-4989-6362 E-mail : nctc@nstda.or.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More