สวทช.-อคส.ร่วมวิจัยเกษตรอาหาร (DECC)

agricultural

สวทช.-อคส.ร่วมวิจัยเกษตรอาหาร

นายอัมพร โพธิ์ใย ผอ.ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า DECC สวทช.ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการค้าอย่างยั่งยืนกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เพราะมองว่าภาคการเกษตร เป็นรากฐานการผลิตที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ซึ่ง สวทช.ได้วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสวทช.-อคส.ร่วมวิจัยเกษตรอาหาร (DECC)

นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เกษตรกรไทย ปัจจุบัน DECC มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เช่น การพัฒนาโรงเรือนพฤกษาสบาย การพัฒนารถเข็นรักษ์โลก การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านเกษตรและอาหาร เช่น เครื่องปอกและหั่นมะม่วงอัตโนมัติ, เครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ, เครื่องลดอุณหภูมิและบรรจุวุ้นแปรรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่า แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (ไบโอเทค) เช่น การใช้เชื้อในการผลิตต้นเชื้ออาหารหมักสัตว์ กระบวนการผลิต นํ้าส้มสายชูหมักจากผลไม้ในขั้นตอนเดียวและสูตรจุลินทรีย์สำหรับการผลิตนํ้าส้มสายชูหมัก การผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารและอาหารสัตว์ เป็นต้น

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผอ.องค์การคลังสินค้า กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ “แก้มลิง++”

ของ อคส. จะเร่งเพิ่มจำนวนสาขาของคลังสินค้า อคส.ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนายกระดับให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์เรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ดังนั้น การได้ สวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศมาสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จะสามารถยกระดับผลผลิตต้นน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบร่วมมืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องคัดแยกชนิด ประเภท ขนาด น้ำหนัก ของปลา, เครื่องมือลำเลียงปลาทูน่า หน้าท่าเทียบเรือ, โครงการสร้างโรงสี โรงอบ โรงแป้ง อัจฉริยะ, เครื่องคัดแยกเหง้ามันสำปะหลัง เป็นต้น ที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้จะได้ร่วมต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ที่ อคส.ต้องการด้วย.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More