สถานการณ์การผลิตและการตลาด: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

farmer

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.38 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.15 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.27 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.95 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.33 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.20 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.98 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

สถานการณ์การผลิตและการตลาด: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 399.00 ดอลลาร์สหรัฐ (13,548.00 บาท/ตัน) สูงขึ้นจากตันละ 390.00 ดอลลาร์สหรัฐ (13,391.00 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.31 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 157.00 บาท

ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2565 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 774.00 เซนต์ (10,485.00 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 791.00 เซนต์ (10,814.00 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.15 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 329.00 บาท

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ขอบคุณแหล่งที่มา : ryt9.com


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More