เกษตร

รัฐมนตรีประภัตร เร่งรัดนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ (LSDV) ปลายเดือน พ.ค. 64 นี้

รัฐมนตรีประภัตร เร่งรัดนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ (LSDV) ปลายเดือน พ.ค. 64 นี้
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน (LSDV)ในโคกระบือ ว่า ล่าสุดได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งรัดให้นำเข้าวัคซีน
ป้องกันโรคลัมปีสกิน (LSDV) เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคในโค-กระบือที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
ประมาณ 20 จังหวัด ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง ที่นำมาใช้ร่วมกับมาตรการด้านอื่นๆ ตามที่กรมปศุสัตว์
ได้มีการเผยแพร่ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจ
และขอความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวให้สงบลงโดยเร็ว

เกษตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2564 กรมปศุสัตว์รายงานว่า ได้เกิดการระบาดของโรคนี้ในประเทศเมียนมาร์
จึงได้มีการสั่งการให้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกด่านตามแนวชายแดน ได้ตรวจติดตามสถานการณ์
ที่จังหวัดตากทันที จนเกิดการปิดด่านตามแนวชายแดน และตรวจการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มข้น
ตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์เสนอมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม แม้ดำเนินมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้เกิดโรคดังกล่าวขึ้นโดยเกิดครั้งแรกในประเทศไทย
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด และปัจจุบันก็ได้เกิดโรคนี้ลุกลามในพื้นที่จังหวัดต่างๆ แล้วประมาณ 20 จังหวัด
โดยโค-กระบือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายด้านอื่นๆ ตามมา
กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว ได้กำชับและให้แนวทางแก่กรมปศุสัตว์ในการดำเนินมาตรการต่างๆ
ให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ หลายด้านอย่าง
เข้มข้น รวมถึงได้มีการสั่งซื้อวัคซีน LSDV จาก บ. Inter vet intetnational BV ประเทศเนเธอร์แลนด์
มีโรงงานผลิตในประเทศแอฟริกาใต้รวม 60,000 โด๊ส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานเพื่อส่งมอบวัคซีน
ให้กับประเทศไทย ซึ่งหากกระบวนการดังกล่าวไม่มีอะไรติดขัด ทางผู้ขายจะใช้เวลาในการส่งมอบทางเครื่องบิน 3 วัน
ซึ่งประเมินไว้ในเบื้องต้นว่า จะได้รับวัคซีน LSDV ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หลังจาก ผ่านกระบวนการต่างๆ
ตามขั้นตอนในประเทศไทยแล้ว กรมฯ จะกระจายวัคซีนให้ถึงเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่เกิดโรค และในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยเร็วที่สุด
ภายใต้การกำกับดูแล ของกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดต่อไป.