รองปลัดเกษตรฯ จับเข่าคุยกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน

รองปลัดเกษตรฯ จับเข่าคุยกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน เยียวยาสร้างเขื่อนราษีไศล

รองปลัดเกษตรฯ เปิดห้องรับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน มั่นใจกระทรวงเกษตรฯ ทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนำมวลชน ประมาณ 1,000 คน มาชุมนุมบริเวณเกาะกลางหน้ากระทรวงเกษตรฯ และใกล้เคียง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ หรือจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินแปลงอพยพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล จ.สุรินทร์ สำหรับการหารือในวันนี้ตัวแทนของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน มีข้อเรียกร้อง ให้กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง

รองปลัดเกษตรฯ จับเข่าคุยกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน เยียวยาสร้างเขื่อนราษีไศลนายประยูร ได้แจ้งต่อที่ประชุมและกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว และที่ประชุมได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการ 3 ประเด็น และแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ดังนี้ 1.ให้ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบต่างๆ ว่าสามารถใช้หลักเกณฑ์ใดได้บ้างในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 2.ขอให้ตรวจสอบโครงการฝายราษีไศลว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และ 3. ขอให้จัดทำฐานข้อมูลของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกรมชลประทานได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจสอบ โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลตามมติที่ประชุม และหากกรมชลประทานและจ.สุรินทร์ส่งข้อมูลแล้ว จะได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

รองปลัดเกษตรฯ จับเข่าคุยกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน เยียวยาสร้างเขื่อนราษีไศล

ทั้งนี้ ผลการหารือในวันนี้ กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน รับทราบและมีความพอใจ รวมถึงไม่มีข้อเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ เพิ่มเติม.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มุ่งย […]

Read More
เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี
เกษตร

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก […]

Read More
เกษตร

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเร […]

Read More