เกษตร

“รมช.มนัญญา” เปิดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนเมืองอุทัยธานี

กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานKick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2564
ณ เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต สวนลุงโสพลกังวาฬ หมู่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
โดยมี นายธีรวุฒิ ศรีพนมวัลย์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนห้วยคต กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และเกษตรกรเข้าร่วม ว่า จังหวัดอุทัยธานีเป็นแหล่งผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
มีความโดดเด่น แตกต่างจากแหล่งผลิตทุเรียนทั่วไปคือ มีความหวาน มัน รสชาติเข้มข้น กลิ่นหอมละมุน เนื้อละเอียด นุ่มลิ้น
ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่อำเภอบ้านไร่
อำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด
โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นไม้ผลที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีมาโดยตลอด โดยมีการบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดี
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้การปลูกไม้ผลทุเรียนมีการยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น

เกษตร

สำหรับอำเภอห้วยคต เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด 1,520 ไร่
เกษตรกร256 ครัวเรือน ชนิดไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด ลำไย
โดยเฉพาะทุเรียน มีแนวโน้มขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ของพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด
โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ตำบลทองหลาง ซึ่งสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก

รมช.มนัญญา กล่าวต่อว่า การจัดงาน Kick Off เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุเรียนของจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น นุ่มลิ้น ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำ โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง
เริ่มมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน –กรกฏาคม 2564 โดยคาดการณ์ผลผลิตเฉพาะ
สวนลุงโสพลในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ก.ก. ราคาจำหน่าย ก.ก.ละ 160 บาท คิดเป็นมูลค่า 960,000 บาท
ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อำเภอห้วยคตเป็นอย่างมาก

เกษตร

โอกาสนี้ รมช.มนัญญาได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนลุงโสพล กังวาฬ ก่อนตัดทุเรียนเพื่อเปิดงาน Kick Off
เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดอุทัยธานี จากนั้น เดินทางไปยังสวนผสมผสานของนางสาววิภา บูโก
ซึ่งปลูกแปลงยาสูบทุเรียน น้อยหน่า โกโก้ และกล้วยหอม