ยกรูปแบบ “โคกหนองนา” จ.ยะลา เป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

ยกรูปแบบ “โคกหนองนา” จ.ยะลา เป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

ปลัด มท. ยกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ต.ลำพะยา จ.ยะลา เป็นต้นแบบ ชี้ นี่คือความสำเร็จในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชน

วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางธีรนุช แก้วเจริญ ซึ่งในปัจจุบันมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

ตามวัตถุประสงค์ที่กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยได้มีการน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รูปแบบ “โคก หนอง นา” มาใช้ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง

เพื่อขยายผลไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของตำบลลำพะยา

ยกรูปแบบ “โคกหนองนา” จ.ยะลา เป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

โดยมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน มีการขุดบ่อลงพันธุ์ปลาที่สามารถหาตลาดรองรับได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ปลาบ้า ปลานิล ปลาสวาย ปลาทับทิม เป็นต้น ส่วนในบริเวณรอบๆ

พื้นที่นั้นได้ปลูกพืชผักผลไม้ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มะยงชิด ลำไยคริสตัล มะพร้าวน้ำหอม กล้วย ขนุน มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะนาว สะตอ ชะอม ไผ่หวาน ไผ่ตงลืมแล้ง อ้อย มะเขือ มะเขือพวง ต้นรา ตะไคร้ และตำลึง ทำให้ช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ และช่วงโควิด-19 ระบาด

ทำให้ประชาชนในพื้นที่รอดพ้นจากวิกฤติของทั้ง 2 สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดของโครงการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และเป็นการ Change for Good ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

ยาฆ่าแมลงตกค้างในองุ่นแดงสด

ยาฆ่าแมลงตกค้างในองุ่นแดงสด องุ่นแดง ผลไม้รสหวาน ฝาดเล็ […]

Read More
เกษตร

ประวัติ “สุนทร ปานแสงทอง” รมช.เกษตรฯ ผลพวง “กรุงศรีวิไล”

ประวัติ “สุนทร ปานแสงทอง” รมช.เกษตรฯ ผลพวง […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส

“เฉลิมชัย” โต้ย้าย ผอ.สวพ.6 โปร่งใส พร้อมปร […]

Read More