พัฒนาปุ๋ยหมักเปลือกมะพร้าว

พัฒนาปุ๋ยหมักเปลือกมะพร้าว

จ.ราชบุรี นับเป็นอีกหนึ่งในแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ เพราะมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 85,000 ไร่ ผลผลิตที่ได้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เพราะมีรสชาติหอม หวาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีการส่งออกไปต่างประเทศ สำหรับวัสดุเหลือ อาทิ เปลือกมะพร้าว ถูกไปต่อยอดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สนับสนุนให้ความรู้ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวน้ำหอม

สำรับพื้นที่ดังกล่าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวนมาก ผลผลิตขายให้กับบริษัทแปรรูปวันละ 1 แสนลูกต่อวัน ส่วนของวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เปลือกมะพร้าวมีมากถึง 30-40 ตันต่อวัน ที่ผ่านมาจะถูกนำไปถมทิ้ง กลายเป็นขยะ สร้างมลภาวะ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงศัตรูพืช

ต่อมา กลุ่มเกษตรกร มีแนวคิดต่อยอดนำเปลือกมะพร้าวไปทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ เกษตรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร

 

พัฒนาปุ๋ยหมักเปลือกมะพร้าว
โดยมีการบรรจุปุ๋ยหมักใส่ถุงกระสอบแจกให้กับสมาชิกกลุ่มนำไปใช้บำรุงต้นมะพร้าวในแปลงปลูกของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่สถานีพัฒนาที่ดินเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักไปตรวจสอบคุณภาพ พบว่ามีสารอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร NPK สูงกว่าค่ามาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สามารถนำไปใช้กับสวนมะพร้าวได้อย่างปลอดภัย

สำหรับปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุงให้หน้าดินมีความร่วนซุย เพิ่มจุลินทรีย์ในดินบำรุงต้นมะพร้าวให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง รสชาติของน้ำและเนื้อหอมหวาน ยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้นานยิ่งขึ้น

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันนำสิ่งของไร้ค่า มาต่อยอดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ น่าเอาเป็นแบบอย่างตามวิถี “เศรษฐกิจพอเพียง”.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More