ผลไม้ตะวันออกผลผลิตเพิ่ม 32%

agricultural

ผลไม้ตะวันออกผลผลิตเพิ่ม 32%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปตัวเลขเอกภาพปริมาณผลผลิตของไม้ผล 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด มีผลผลิตรวม 1,189,522 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 903,865 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ทำให้เอื้อต่อการออกดอกและติดผล โดยผลผลิตได้ทยอยออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ก.พ.ที่ผ่านมา และจะออกต่อเนื่องจนถึงกลาง ก.ย.

โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดช่วง พ.ค. ประมาณร้อยละ 51 ของผลผลิตทั้งหมดผลไม้ตะวันออกผลผลิตเพิ่ม 32%

เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตรายชนิด พบว่ามังคุดเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 108 รองลงมาทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และเงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่ลองกองผลผลิตลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากปัญหาราคาตกต่ำในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา และโรคระบาด Covid-19 ส่งผลให้ตลาดปลายทางประเทศเวียดนามรับซื้อค่อนข้างน้อย การดูแลเอาใจใส่จึงน้อยกว่าพืชอื่น

ด้านผลผลิตต่อไร่ มังคุดมีปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 115 เนื่องจากไม่ติดผลในปีที่ผ่านมาทำให้ได้พักต้นสะสมอาหาร จึงออกดอกและติดผลเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

รองลงมาเป็นทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และลองกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

สถานการณ์การผลิต ขณะนี้ทุเรียนออกดอกแล้วร้อยละ 100 เริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ ก.พ.ที่ผ่านมา ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงแรกคือพันธุ์กระดุมและหมอนทองบางส่วน ทุเรียนจะทยอยออกสู่ตลาดจนถึงปลาย ก.ค. ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วง พ.ค.ถึงกลาง มิ.ย.

มังคุดออกดอกแล้วร้อยละ 99 เริ่มเก็บเกี่ยวได้เล็กน้อยตั้งแต่กลาง มี.ค.ต่อเนื่องถึงต้น ก.ค. แต่ผลผลิตจะออกมากที่สุดช่วงกลาง พ.ค. ถึงกลาง มิ.ย.

เงาะออกดอกแล้วร้อยละ 99 เริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ปลาย เม.ย.ถึงต้น ส.ค. จะออกสู่ตลาดมากที่สุดกลาง พ.ค.ต่อเนื่องถึงต้น มิ.ย.

ลองกองออกดอกแล้วร้อยละ 70 ปีนี้ออกดอกล่าช้าเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง จึงมีระยะการติดผลที่ค่อนข้างห่างในแต่ละรุ่น ช่อดอกยาวสมบูรณ์ได้น้ำหนักดี ทำให้ได้ผลผลิตลูกโต จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลาย เม.ย.ถึงกลาง ก.ย. จะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงปลาย มิ.ย.ถึงกลาง ก.ค.นี้.

สะ-เล-เต

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More