ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ในเรื่องข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร พบว่า สินค้าเกษตรที่สำคัญปีนี้มีผลผลิตหลายชนิดเพิ่มขึ้น อาทิ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

หากพิจารณาสินค้าแต่ละชนิด พบว่า ปาล์มน้ำมัน 2565 คาดว่าเนื้อที่ให้ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 6.150 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.93 ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 18.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94 สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศอยู่ที่ 2,994 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66) เป็นมันสำปะหลังโรงงาน ที่จะเก็บเกี่ยวช่วงตุลาคม 65-กันยายน 66 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ 10.11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.93 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 34.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศอยู่ที่ 3,436 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด

กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565 เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งประเทศ 270,601 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.90 ปริมาณการผลิตรวมทั้งประเทศ 377,997 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12 ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อปีรวมทั้งประเทศ 1,397 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มสินค้าเกษตรบางชนิด ที่คาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลงจากปีที่แล้ว เช่น ข้าวนาปี ยางพารา ปลานิล เป็นต้น เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยจากพายุโนรู และฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้จำนวนวันกรีดยางลดลง รวมทั้งประสบปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ส่งผลให้ไม่สามารถกรีดยางได้ ส่วนข้าวนาปีและปลานิล ผลผลิตลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยโนรู

ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรบางรายบำรุงดูแลผลผลิตได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนหนึ่งปรับตัวโดยหันมาลดการใส่ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More