ปรับรหัสสวน GAP ผลไม้ไปจีน

ปรับรหัสสวน GAP ผลไม้ไปจีน

เพื่อให้การส่งออกสินค้าผลไม้ไปจีนสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายในการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

กรมวิชาการเกษตรจะปรับรหัสสวน GAP ผลไม้ส่งออกไปจีนใหม่ ให้เป็นตามที่ มกอช.ออกประกาศภายในกรอบเวลาที่กำหนด ให้ทันการส่งรายชื่อสวน ผลไม้ส่งออกไปจีนรอบต่อไป ที่กำหนดไว้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อรองรับฤดูส่งออกผลไม้ใหม่ทั้งทุเรียนและลำไยที่จะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

สำหรับแปลงใหม่ที่ยื่นขอรับรองแปลง GAP และแปลงเก่าที่ขอยื่นต่ออายุ GAP ไปแล้ว กรมวิชาการเกษตรได้เปลี่ยนรหัสให้เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดแล้ว

ส่วนแปลงเก่าที่ GAP ยังไม่หมดอายุ เกษตรกรสามารถติดต่อมายัง สวพ.ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อยื่นขอเปลี่ยนเป็นรหัสรูปแบบใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2565ปรับรหัสสวน GAP ผลไม้ไปจีน

และในโอกาสปรับรหัสสวนใหม่ กรมวิชาการเกษตรได้มอบนโยบายให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ในการนำเครื่องหมายคิวอาร์โค้ดไปใส่ไว้ในใบรับรองแปลง GAP ใหม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์

นอกจากนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังได้สั่งการให้ทุกด่านตรวจพืชเข้มงวดในการตรวจทุเรียนส่งออก หากพบเจ้าหน้าที่กระทำไม่ถูกต้อง “พิจารณาลงโทษตามกฎระเบียบราชการ” ทันที

 

กรณีเอกชนรายใดมีประวัติ เคยพบการเตรียมส่งทุเรียนด้อยคุณภาพ ให้ตรวจสอบ 100% ทั้งต้นทางและปลายทาง ก่อนออกนอกประเทศ.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง
เกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง ฟื้นฟู […]

Read More
สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง
เกษตร

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป […]

Read More
กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับนอนกอดถุงโหระพา
เกษตร

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับน […]

Read More