ประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8

ประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8

สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาการวัชพืชนานาชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8 (The 8th International Weed Science Congress) ในระหว่างวันที่ 4–9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ ด้วยเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 4 ปี โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ที่จะมีนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 400 คนจากทั่วโลก 50 ประเทศ มาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ อาทิ บทบาทของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกับการจัดการวัชพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการกำจัดวัชพืชแบบผสมผสาน การกำจัดวัชพืชโดยใช้และไม่ใช้สารเคมี วัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช กลไกการออกฤทธิ์ของสารกำจัดวัชพืช วัชพืชต่างถิ่นรุกราน วัชพืชปรสิต ปัญหาวัชพืชในทวีปเอเชีย การตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม การกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมวัชพืช ตลอดจนบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อวิธีการจัดการวัชพืช

ประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8

สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 5 ธ.ค. จะมีการบรรยายพิเศษ 4 เรื่องความท้าทายในการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกอย่างยั่งยืน การใช้หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช วิวัฒนาการที่จำเป็นต่อการจัดการปัญหาวัชพืช การแบ่งกลุ่มสารเคมีกำจัดวัชพืชตามระบบใหม่ของ HRAC

โดยการประชุมระหว่าง 5-8 ธ.ค. จะมีทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตลอดจนนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ยังมีทัศนศึกษา 3 เส้นทางคือ วิธีการจัดการปัญหาวัชพืชดื้อยาในนาข้าวของบริษัทเอกชน ที่ศูนย์วิจัย ทีเจซี จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดการวัชพืชในข้าวโพดและมันสำปะหลัง ที่สถานีวิจัยไบเออร์ จังหวัดลพบุรี…สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.iwsc2020.com

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More