ประกันราคาฟักทอง กก.ละ 5 บาท เกษตรฯหนุนปลูก

pkin price

ประกันราคาฟักทอง กก.ละ 5 บาท เกษตรฯหนุนปลูกพร้อมให้สินเชื่อ 1 แสน/ราย

“ประภัตร” ผุดโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ชวนเกษตรกรปลูกฟักทอง ประกันราคา 5 บาท ต่อกก. แจงแนวทางกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภูว่า กระทรวงมีโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ได้กำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน

สำหรับการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้กับเกษตรกรนั้น จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง

โดยเกษตรกรสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง

ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

ประกันราคาฟักทอง กก.ละ 5 บาท เกษตรฯหนุนปลูก
สำหรับในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เริ่มจากการปลูกฟักทอง โดยการดำเนินงานได้มีการเจรจาทำข้อตกลงกับภาคเอกชนในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปทดลองปลูก และสนับสนุนปุ๋ยที่จำเป็นในการเพาะปลูกแก่เกษตรกร หลังจากขายผลผลิตได้แล้วจึงจะหักต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย โดยมีผู้ประกอบการพร้อมรับซื้อฟักทองลูก ซึ่งจะเข้ามารับซื้อถึงที่ และประกันราคารับซื้อขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 5 บาท

โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโคให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ข้างเคียง

ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูมีเกษตรกรที่ได้รับสัตว์จากโครงการธนาคารโค – กระบือ ตามพระราชดำริไปแล้ว จำนวน 500 ราย โค – กระบือ รวม 500 ตัว และในวันนี้มีการส่งมอบเพิ่มให้กับเกษตรกรอีก 27 ราย จำนวนโค – กระบือ รวม 27 ตัว

ขอบคุณแหล่งที่มา : prachachat.net


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More