นิทรรศการรูปแบบใหม่ถูกใจเยาวชน

นิทรรศการรูปแบบใหม่ถูกใจเยาวชน
งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อต้นตุลาคมที่ผ่านมา

ไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้นำนิทรรศการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและความสำเร็จด้านต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดแสดง ในรูปแบบที่สื่อสารกับคนทุกเพศทุกวัยเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

โดยเฉพาะนิทรรศการเคลื่อนที่รูปแบบ Play and Learn นำเสนอองค์ความรู้ ความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ ในรูปแบบสื่อและอุปกรณ์มัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอ็กทีฟแบบการ์ตูน ที่ผู้ใช้สามารถควบคุม และเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจได้

ทำให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน องค์ความรู้ต่างๆถูกนำมาบรรจุไว้ในรถยนต์ ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการผลิตสื่อและอุปกรณ์นิทรรศการรูปแบบใหม่ถูกใจเยาวชน

หนึ่งในเยาวชนผู้เข้าชมงาน นายนภัทร เจริญสุข นักศึกษา ชั้นปี 2 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เอ่ยปากชม การนำเสนอแบบนี้น่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ วิธีการทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยิ่งการใช้รถยนต์เป็นสื่อกลาง ถือว่ามีประโยชน์ น่าสนใจ แตกต่างจากการเรียนในหนังสือ เพราะอาจทำให้เบื่อ

และในโอกาสเดียวกัน เพื่อขยายผลการรับรู้สู่สังคมอย่างกว้างขวาง สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ โดยการจัดทำสื่อองค์ความรู้เผยแพร่สู่เยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งศูนย์สาขา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบเดียวกันนี้.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More