สุขภาพ

ทำไมต้องตรวจหาภูมิคุ้มกัน หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจหาภูมิคุ้มกัน หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดสแล้ว ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป
แต่ด้วยปัจจัยทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคล และประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิด บางกรณีภูมิคุ้มกันจากวัคซีน
ไม่สามารถป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ฉะนั้นแล้ว หลังจากฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ ควรที่จะตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่าน

ฉีดวัคซีนครบ สามารถตรวจหาภูมิคุ้มกันได้?
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลายพันธุ์ ออกเป็นหลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์แลมบ์ดา และสายพันธุ์เดลตาพลัส
เชื้อวัคซีนสายพันธุ์ใหม่นี้มีอาณุภาพหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน จากที่มีอาการไอ มีไข้ ไม่ได้กลิ่น หรือสูญเสียการรับรสชาติ
เมื่อติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเหล่านี้ อาการที่กล่าวมาจะไม่แสดงออก อีกทั้งเชื้อโควิดสายพันธุ์เหล่านี้
สามารถแพร่เชื้อกระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ควรที่จะตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เพื่อที่จะทราบถึงค่าภูมิคุ้มกันในร่างกาย และยังเป็นการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดอีกด้วย

สุขภาพ
ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/photos/women-group-face-mask-pandemic-6800187/

วิธีตรวจภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
วิธีการตรวจภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 มี 3 วิธี แต่ละวิธีสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม
ในการวางแผนสุขภาพของแต่ละบุคคล

การตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 Covid-19 Neutralizing Antibody เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน
เพื่อดูความสามารถในการยับยั้งเข้าสู่เซลล์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตรวจหาเชิงคุณภาพของชนิด IgG และ IgM
วิธีนี้จะรายงานผลว่ามี หรือไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกาย และสามารถวัดเปอร์เซนต์การยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้
ระยะเวลาในการรอผลคือ 5 วันทำการการตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ด้วยวิธี Quantiitative เป็นการตรวจหาเชิงปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อส่วนของ Spike Protien
สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่ามี หรือไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกาย ในหน่วยของ AU/ml ว่าในร่างกายมีภูมิคุ้มกันเท่าไหร่
สามารถรอผลตรวจเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น

การตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Screening Test คือ
การตรวจเลือดเพื่อหาภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 การตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM IgG
โดยการตรวจแบบวิธีนี้จะรายงานผลว่ามี หรือไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อทราบผลตรวจ
ผลตรวจออกมาเป็น > 0.8 U/mL แสดงว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านผู้ตรวจ มีการตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรที่จะละเลยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพราะ ท่านเองก็สามารถติดเชื้อโควิดได้เช่นกัน
ฉนั้นท่านที่มีผลตรวจออกมาเป็น > 0.8 U/mL ควรปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

ผลตรวจออกมาเป็น < 0.8 U/mL แสดงว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านผู้ตรวจ ไม่มีการตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19
หรือกล่าวได้ว่า ภูมิลด ซึ่งอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ภูมิคุ้มกันของท่านผู้ตรวจบกพร่อง
หรือท่านผู้ตรวจอาจจะได้รับยาบางชนิดที่ไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย เป็นต้น ดังนั้นท่านที่มีผลตรวจออกมาเป็น < 0.8 U/mL
ควรที่จะได้เข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง ถึงการไม่ตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19
ในร่างกายของท่าน ว่าควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหรือไม่

การตรวจหาภูมิคุ้มกัน หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นทางเลือกในการวางแผนสุขภาพของท่านผู้ตรวจ
เมื่อทราบผลตรวจแล้ว ท่านควรปฏิบัติตนตามผลตรวจ นอกจากนี้เมื่อท่านปฏิบัติตามผลตรวจ
ท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดการกระจายของเชื้อโควิด-19 ได้เช่นกัน