“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทำ CPR

“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทำ CPR ร่วมสาธารณสุขจัดผ่านลูกเสือเนตรนารี

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจให้กับ นักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดในขณะที่ประสบภาวะน้ำท่วม ในพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีของนายปรัชญา ใจบุญ หรือ “บอส” นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์นั้น

ตนเห็นว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscita tion) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงานได้ ซึ่งในหลายโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็มีการจัดสอนวิธีการทำ CPR ให้ นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบทุกโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทำ CPR

โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ ตนจึงได้มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขา ธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่ ศธ.เน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม

 

“กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ครอบคลุมทั้ง 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครู โดยสร้างระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา, การนำระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล หรือ School Health HERO มาใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ., ความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน, การดูแลความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งการสอนวิธีการทำ CPR นี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนาสุขภาพ” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

สุขภาพ

“ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง” เสี่ยงมะเร็งเต้านม

“ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง” เสี่ยงมะเร็งเต้านม จริงหรือ? อ […]

Read More
UFABET สุขภาพ

“กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” โรคอันตรายที่ชาวออฟฟิศควรระวัง

“กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” โรคอันตรายที่ชาวออฟฟ […]

Read More
UFABET สุขภาพ

ปวดท้องแบบไหน ถึงเป็น “กระเพาะอาหารอักเสบ”

ปวดท้องแบบไหน ถึงเป็น “กระเพาะอาหารอักเสบ” ปวดท้องทีไร […]

Read More