ตรวจเข้มหวั่นชวดแชมป์ทุเรียน

ตรวจเข้มหวั่นชวดแชมป์ทุเรียน

ปัจจุบันตลาดจีนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนสดที่มีคุณภาพ และมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเวียดนามเป็นประเทศที่สองที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้

การที่ประเทศไทยจะรักษาตลาดทุเรียนสดในจีน ต้องเน้นการส่งออกทุเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นทุเรียนไทย และการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชตามข้อตกลงในพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปจีน

จากการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ดูแลผักผลไม้ก่อนที่จะส่งออกเข้าประเทศจีน เพื่อตรวจติดตามการตรวจรับรอง GAP และมาตรการ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับทุเรียนสดของไทยที่ส่งออกตามพิธีสารที่ประเทศไทยได้ทำร่วมกับประเทศจีน ของ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะทำงาน

พบว่าชุมพรมีแปลงที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ไปแล้ว 14,674 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 106,573.9 ไร่ มีผลผลิตทั้งปีกว่า 400,000 ตัน

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2565 ถึงมกราคม 2566 คาดว่า จะมีผลผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐานส่งตลาดจีนได้ประมาณ 10,000 ตัน

ดร.ภัสชญภณ บอกย้ำเตือน…ปัจจุบันตลาดทุเรียนในจีนจะมีประเทศผู้ส่งออกทุเรียนสดแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่การผูกขาดทุเรียนของไทยประเทศเดียวดังเช่นในอดีตตรวจเข้มหวั่นชวดแชมป์ทุเรียน

ดังนั้น การทำงานในลักษณะบูรณาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผู้ประกอบการส่งออก โรงคัดบรรจุ สมาคมหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดทิศทางทุเรียนไทยในจีน เพื่อหาจุดเด่นและความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า

โดยเน้นการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จัดการปัญหาทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพของทุเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อทุเรียนไทย รวมถึงการปฏิบัติตามพิธีสารการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนอย่างเคร่งครัด

ก่อนที่ไทยจะเสียตลาดไปให้กับประเทศคู่แข่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกวัน.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง
เกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง ฟื้นฟู […]

Read More
สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง
เกษตร

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป […]

Read More
กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับนอนกอดถุงโหระพา
เกษตร

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับน […]

Read More