ดันระบบคอนแทรกต์ฟาร์มมิง ก้าวสู่ฟาร์มอัจฉริยะ

ดันระบบคอนแทรกต์ฟาร์มมิง ก้าวสู่ฟาร์มอัจฉริยะ

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารซีพีเอฟ เผยถึงการนำเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสุกรว่า ขณะนี้ซีพีเอฟได้ผนึกกำลังกับซีพีเอฟไอที เซ็นเตอร์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ในการพัฒนา ระบบ “ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)” มาผนวกกับกิจการเลี้ยงสัตว์ และเมื่อข้อมูลจำนวนมากถูกเก็บรวบรวมแบบออนไลน์จะทำให้ได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผล อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) มาช่วยยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้อมูลต่างๆ และบริษัทยังพัฒนาการเลี้ยงสุกรครบวงจร “SMART PIG” มาปรับใช้ในการเลี้ยงสุกรทุกช่วงอายุ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต

“พร้อมกันนั้นเรายังผลักดันให้เกษตรกรในระบบคอนแทรกต์ฟาร์มมิง นำระบบฟาร์มอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยร่วมกับทรูติดตั้งจนครบ 100% ในฟาร์มเกษตรกร 3,700 ราย

และมีระบบตรวจวัดการไอของหมูหรือ Sound Talks เพื่อติดตามสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงผ่านออนไลน์ เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายในฝูงสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มระบบปิด ที่สะอาดถูกสุขอนามัย ทำให้สัตว์มีสุขภาวะที่ดีจากภายใน ลดการพึ่งพายาปฏิชีวนะได้เนื้อสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค”

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเลี้ยงสุกร รองกรรมการผู้จัดการบริหารซีพีเอฟ

บอกว่า จะประกอบไปด้วย ระบบ SMART Farm Solution เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการกินน้ำและอาหาร อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ก๊าซแอมโมเนียที่จะมีผลต่อสุขภาพสุกร และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้สม่ำเสมอตลอดทั้งหลัง เหมาะสมกับสุกรมากที่สุด

หากอุปกรณ์เกิดความผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทันที, ระบบ SMART Eye AI Detector ทำการบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมและสุขภาพสุกรแม่พันธุ์ก่อนคลอดได้อย่างแม่นยำ เจ้าหน้าที่จึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ Smart Pig (QR Code) เป็นการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสุกรแม่พันธุ์ผ่าน QR Code

ระบบตรวจวัดการไอของสุกร Sound Talks ตรวจวัดสุขภาพสุกรจากการไอ แล้วแปลงเป็นระบบคลื่นเสียง พร้อมแสดงแถบสีบนอุปกรณ์ และแจ้งข้อมูลในระบบทันที ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งในจุดที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในโรงเรือน เพื่อตรวจสอบระบบการป้องกันโรค ลดโอกาสการนำเข้าเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม และ ระบบรายงานออนไลน์สำหรับเกษตรกร Chatbot ที่เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญในกระบวน การผลิตผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่รวดเร็วกว่าการจดบันทึก และยังสามารถส่งภาพพฤติกรรมสุกรภายในโรงเรือนให้กับสัตวบาลและสัตวแพทย์ช่วยวิเคราะห์สุขภาพสุกรขุนได้ตลอดเวลา ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที ช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More