ช่วยเพิ่มคนเลี้ยงกุ้งทะเล

ช่วยเพิ่มคนเลี้ยงกุ้งทะเล

ตามที่ กรมประมง ได้ดำเนิน “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 (คชก.64)” สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ด้วยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ไปแล้วนั้น

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่ม การติดตั้งระบบพลังงานแสง อาทิตย์ (Solar cell) ขนาดเล็ก ต่อกับเครื่องเติมอากาศ เครื่องตีน้ำ ใบพัดตีน้ำ รูทโบลเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆเข้าไปในโครงการอีกด้วย

และยังสามารถติดตั้งได้ทั้งรูปแบบออฟกริด (off grid) หรือแบบออนกริด (on grid) และไฮบริด (hybrid) ใช้ไฟฟ้าจาก 2 แหล่งจ่าย คือ โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรใช้เครื่อง เติมอากาศได้ทั้งในช่วงที่มีแสงแดดและไม่มีแสงแดดช่วยเพิ่มคนเลี้ยงกุ้งทะเล

ซึ่งการเพิ่มโซลาร์เซลล์เข้าไปในโครงการนี้ จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ชุดละประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ใช้เงินลงทุน ชุดละ 3–5 หมื่นบาท มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียงประมาณ 1 ปีครึ่ง

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-กุ้ง เพิ่ม ข้าว-ยาง-ปลานิล ลด นายฉันท […]

Read More
เกษตร

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์&# […]

Read More
เกษตร

น้ำท่วมนาข้าวโคราชเป็นทุ่งผักบุ้ง ชาวนาน้ำตาร่วง

น้ำท่วมนาข้าวโคราชเป็นทุ่งผักบุ้ง ชาวนาน้ำตาร่วงวอนรัฐช […]

Read More