สุขภาพ

กินหมูติดเชื้อ ASF จะอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

ASF โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เกิดจากเชื้อไวรัส African Swine Fever Virus – ASFV
เป็น double-strand DNA Virus ไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะความเป็นด่าง pH มากกว่า 11 ขึ้นไป
นานกว่า 6 ชั่วโมงได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อ ไวรัสชนิดนี้อยู่ได้นานในเลือด มูล และเนื้อเยื่อของสัตว์
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน หรือยาที่ใช้ในการป้องกันโรค
สุขภาพ
ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/photos/meat-pork-pork-belly-grilled-fire-1052571/

อาการของโรค ASF
– สุกรท้องเสีย มีไข้สูง เลือดออกตามร่างกาย และจะตายภายใน 7-14 วัน

โรค ASF ติดจากสัตว์สู่คนได้ไหม
แม้เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้นานหลายเดือน แต่ไม่ใช่โรคที่ติดจากสัตว์สู่คน
โรค ASF จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และในปัจจุบันยังไม่มีประวัติผู้ป่วยด้วยเชื้อโรคนี้

กินหมูที่ติดเชื้อ ASF จะอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
เรายังสามารถกินเนื้อหมูที่ติดเชื้อ ASF ได้ตามปกติเนื่องจากเชื้อไม่ติดจากสัตว์สู่คน แต่ถึงอย่างไรนั้น
ก็ไม่ควรกินเนื้อสุกๆดิบๆ เพราะเชื้อไวรัสนี้จะตายด้วยความร้อน​ 60 องศาขึ้นไป อย่างน้อย 30 นาที
เพื่อความมั่นใจว่าอาหารที่ทานจะสะอาด ปลอดเชื้อ จึงควรกินอาหารที่ปรุงสุกทุกครั้งลดความเสี่ยง