กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมยกระดับสหกรณ์ฯ พืชผักอินทรีย์หนองสนิท สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ร่วมกับนายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะ พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้นั้น ตนได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้พืชผักอินทรีย์ของ จ.สุรินทร์ แบบครบวงจร

ตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต กลางน้ำการแปรรูป และปลายน้ำเรื่องของการตลาด ในส่วนของสหกรณ์ฯ ก็มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ฐานปฏิบัติการต่างๆ แต่ติดปัญหาไม่สามารถสร้างโรงเรือนหรืออาคารถาวรได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งสหกรณ์เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลของอบต.หนองสนิท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด รอเพียงผวจ.อนุมัติ

 

นายโฆษิต แสวงสุข อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ผู้ริเริ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ ต.หนองสนิท มากว่า 10 ปี ก่อนจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด” เผยว่า สหกรณ์ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ตามแนวคิดของนายไกรสร กองฉลาด อดีตผวจ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตจำหน่าย แก้ปัญหาชาวบ้านปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหน ปัจจุบันมีสมาชิก 113 ราย ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดส่งโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด ร้านอาหารและห้างโมเดิร์นเทรด อย่างท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ.สุรินทร์

ทั้งนี้ จากจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 113 ราย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะคัดเลือก 32 คนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและไม่มีรายได้ เข้าร่วมโครงการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 ไร่ โดยแบ่งเท่าๆ กันแยกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ หมุนเวียนกันไปตามที่สหกรณ์ได้วางแผนไว้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ขณะเดียวกันสหกรณ์ก็ยังมีลูกค้าประจำ โดยส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ทำให้ผลผลิตพืชผักอินทรีย์ของสหกรณ์จำหน่ายทุกวัน สมาชิกที่เข้าร่วมมีรายได้เฉลี่ย 4,000-4,500 บาทต่อเดือน ส่วนสมาชิกที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง ผลผลิตที่ได้ก็จะส่งให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์รับซื้อในราคานำตลาด

กสส.ดันสหกรณ์ฯ หนองสนิท สู่ศูนย์ "เกษตรอินทรีย์" ครบวงจร
“แรกๆ เกษตรกรยังไม่มั่นใจในเรื่องราคา เราก็ปรับทัศนคติใหม่จากที่คิดว่าผักอินทรีย์ต้องขายในราคาสูง จริงๆ ราคาผักของเราสูงกว่าผักทั่วไปเล็กน้อยเฉลี่ย 5-10 บาทเท่านั้น ไม่ต้องมีกำไรมากขอให้เกษตรกรผู้ปลูกอยู่ได้ก็พอ แต่สิ่งที่ได้คือปลอดภัย เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค กำไรไม่ต้องเอาเยอะ ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวตลาดจะเข้ามาเอง” อดีตประธานและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ เผย

นายโฆษิต กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องตลาดไม่มีปัญหา เพียงแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัจจุบันนอกจากส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แล้วยังส่งให้กับห้างฯ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ตใน จ.สุรินทร์ ทุกสัปดาห์ โดยแต่ละแห่งจะมีการตรวจการปนเปื้อนสารเคมีอย่างละเอียดทุกสัปดาห์ หากตรวจพบจะเป็นเรื่องใหญ่ ลูกค้าจะหยุดรับออเดอร์ทันที ฉะนั้นสหกรณ์ฯ จึงมีความเข้มงวดมากเรื่องการปลูกและดูแลผลผลิต ส่วนเรื่องการจัดการผลผลิตพืชผักอินทรีย์ทุกชนิดนั้น เจ้าหน้าที่ห้างท็อปฯ ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ วางแผนการผลิตในทุกๆ 15 วัน

สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ ภายใต้ มาตรฐาน Organic Thailand (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รหัสรับรอง TAS : 55759 (ที่ตั้งแปลง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ พื้นที่รวม 6.50 ไร่ จำนวน 22 ชนิดพืช) ด้วยกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ในขั้นตอนการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ทำความสะอาด และบรรจุภัณฑ์.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More