กษ.ชูเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า

กษ.ชูเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า ซอฟต์เพาเวอร์อัตลักษณ์พื้นถิ่น

ช่วงปีที่ผ่านมา เราเริ่มมักคุ้นกับคำว่า “ซอฟต์เพาเวอร์” กันมากขึ้น นับตั้งแต่ข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ชิ้นแรก ที่ได้ไปเฉิดฉายบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลก จากนั้นมาจึงกลายเป็นกระแสชูซอฟต์เพาเวอร์ต่างๆออกมากันมากมาย

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหมจึงได้ผลักดันเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสิ่งทออัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสินค้าพรีเมียมและทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ลุยตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

“ผ้าไหมไทยเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอันโดดเด่นของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยนำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามและมีเสน่ห์แบบไทย แสดงถึงความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของคนไทย ตั้งแต่อดีตที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน กรมหม่อนไหมและผู้บริหารกระทรวง จึงผลักดันให้เนกไทผ้าขาวม้าหรือผ้าลายตา หมากรุก อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมไทยในราคาสามารถจับต้องได้ เป็นอีกหนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ของไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร”

กษ.ชูเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกถึงการต่อยอดผ้าไหมไทยเป็นเนกไทผ้าขาวม้า ที่ถูกยกมาเป็นอีกหนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ของไทย…ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีการทอใช้มาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ของทุกครัวเรือน

ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขาวม้าเป็นอาชีพเสริมหลังการทำเกษตรกรรม และเมื่อเร็วๆนี้ ผ้าขาวม้าได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน ธรรมของชาติ พ.ศ.2556 โดยกรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในสาขาช่างฝีมือดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

รมว.เกษตรฯ อธิบายต่ออีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา และอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง โดยกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมอย่างครบวงจร

โดยนโยบายสำคัญที่ได้มอบหมายให้กรมหม่อนไหมดำเนินการ คือ การคิดค้นและอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าไหมไทยให้กลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ที่สำคัญของประเทศ โดยเน้นการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ดึงความเป็นอัตลักษณ์จากความหลากหลาย ทั้งสีสันและลวดลายการทอ การใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหม่อนไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม ตั้งแต่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน จนถึงการออกแบบให้มีความหลากหลายและทันสมัย พัฒนาผ้าไหมลวดลายผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หนึ่งในผลงานล่าสุดที่มาจากการส่งเสริมของกรมหม่อนไหม คือ เนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้าไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการนำผ้าไหมไทยมาออกแบบลวดลาย ให้เป็นลายผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย จากนั้นได้นำมาตัดเย็บให้เป็นเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้าที่สวยงาม น่าใช้เป็นอย่างยิ่ง เนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า จึงเป็นอีกซอฟต์เพาเวอร์ของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไหม และสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกร.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More