กรมส่งเสริมการเกษตร แม่ฮ่องสอน”ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า”

กรมส่งเสริมการเกษตร แม่ฮ่องสอน รณรงค์ ปชช. “ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า”

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.65 นายยงยุทธ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาโดยตลอด สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นไทย และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมฯ รับหน้าที่ในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ภายในศูนย์มีจุดเรียนรู้การอนุรักษ์และการเพาะอนุบาลพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ตามพระราชเสาวนีย์

ด้าน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยของจ.แม่ฮ่องสอน มีการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรที่สูงและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา และขยายพันธุ์ มีการนำกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้กล้วยไม้เจริญเติบโต ผลิดอก สร้างความสวยงามให้จ.แม่ฮ่องสอน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของกล้วยไม้ ซึ่งจากการวิจัยกล้วยไม้สามารถนำไปแปรรูป สกัดเป็นน้ำหอมได้อีกด้วย ในอนาคตประชาชนคงจะมีโอกาสได้เห็นน้ำหอมจากกล้วยไม้ไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

รณรงค์ ปชช. “ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า”

กรมส่งเสริมการเกษตร แม่ฮ่องสอน"ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า"
กิจกรรม “รณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าฯ” มีเป้าหมายคือ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างคุณค่ากล้วยไม้ท้องถิ่นไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาตลอดไป โดยมีพันธุ์กล้วยไม้นำคืนสู่ป่า 9 ชนิด จำนวน 1,090 ต้น ได้แก่ เอื้องแซะ 50 ต้น/เอื้องจำปา 40 ต้น/เอื้องกุหลาบน่าน 500 ต้น/เอื้องกุหลาบพวงชมพู 100 ต้น/เอื้องสายหลวง 50 ต้น/เอื้องหิน 50 ต้น/เอื้องผึ้ง 50 ต้น/เอื้องแววมยุรา 50 ต้นและออนซิเดียม 200 ต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร แม่ฮ่องสอน รณรงค์ ปชช. “ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า”
นายประสิทธิ์ ศรีชุ่ม เกษตรกร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เล่าว่า โครงการรณรงค์ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่าฯ เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะปัจจุบันกล้วยไม้สูญหายไปจากป่าค่อนข้างเยอะ ถ้าเรารณรงค์ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ก็ถือเป็นการอนุรักษ์และช่วยการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญคือ สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับแม่ฮ่องสอนได้ เพราะ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจุดเริ่มต้นของพันธุ์ไม้หลายพันธุ์ อย่างน้อยที่สุดลูกหลานของเราจะได้เห็นคุณค่ากล้วยไม้ไทย.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More